POSZUKUJĄ NOWEGO DOMU

 Dział ogłoszeniowy dla bokserów, które z różnych przyczyn losowych poszukują nowych domów.
Ogłoszenia dotyczą bokserów pochodzących z hodowli, których właściciele są członkami Klubu Boksera w Polsce.