CYKLICZNE SPOTKANIA W 2014 r

***
Okolice Czosnowa -( ok 25 km od Warszawy) istnieje możliwość
ćwiczenia obrony, posłuszeństwa oraz śladu z Marcinem Pogorzelskim.
Kontakt telefoniczny: 531-880-801
pogorzelski.marcin@yahoo.com