___________________________________________________________________________________

UWAGA WAŻNE !!!

Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu Boksera

W związku z :
 - rezygnacją 2 Członków i Zastępcy Członka Komisji Rewizyjnej

zwołuje się na dzień
 

11.02.2017


Nadzwyczajne Zebranie Klubu Bokser.

Jednocześnie w związku z niedopatrzeniem informujemy, że ponieważ Koleżanka Szymańska nie jest Członkiem Klubu Boksera od 2015 roku,

anuluje się decyzje Zarządu z grudnia 2016 i 8 stycznia 2017 dotyczące

zmian składu Zarządu a ze względu na wakat Zebranie Nadzwyczajne

dotyczące Wyborów Uzupełniających do Komisji Rewizyjnej
rozszerzone zostanie o Wybór Członka Zarządu .
 
Przypominamy że prawo wyborcze mają Członkowie z co najmniej rocznym stażem członkowskim i aktualnie opłaconą składką ( Klubową i ZkwP ).
Istnieje możliwość opłacenia składki klubowej
( za 2017 rok) gotówką ( 80,00 PLN)
przed Zebraniem.
Prosimy o zabranie Legitymacji ZKwP z aktualnie (2017) opłaconą składką.
Zebranie odbędzie się

11.02.17 o godz. 12.00
 
w lokalu Związku Kynologicznego ZKwP Oddziału we Wrocławiu
przy ulicy Leszczyńskiego 7

 
 

                                                            
Zarząd Klubu Boksera

__________________________________________________________________

W dniu 08.01.2017 roku odbyło się Zebranie Zarządu Klubu Boksera.

W wyniku głosowania :

 - powierzono koleżance Annie Szymańskiej - Modrzyckiej pełnienie funkcji Zastępcy Przewodniczącego Klubu Boksera do spraw Hodowlanych

 - zatwierdzono sprawozdanie z działalności Klubu Boksera za 2016 rok

- ustalono termin i miejsce zorganizowania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu Boksera w celu dokonania Wyborów Uzupełniających do Komisji Rewizyjnej Klubu Boksera.

    Do pobrania:

_______________________________________________________________________

      Przypominamy ,  że zgodnie z regulaminami ZKwP  do 31.01.2017 roku istnieje możliwość opłacenia zaległych składek na Klub Boksera za 2016 rok.

________________________________________________________________

 

ATIBOX 2017


27 - 28. 5. 2017

Senec - Slnečné Jazerá Słowacja

http://www.atibox2017.sk/

https://www.facebook.com/atibox2017

________________________________________________________________________________

CENTRALEUROPEAN BOXER SHOW 2017

Polska / Poland

____________________________________________________

 


              

    *** Artykuł o   ARVC  (arytmogenna kardiomiopatia prawej komory u bokserów) w Czytelni KB